Nastava

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. ovdje

 

 Vremenik_za_školsku_2018_2019

 

Raspored sati za školsku godinu 2018./2019.

Dragi učenici i nastavnici, nakon priprema, bojenja učionica i postavljanja tehničke opreme, napokon je stigao i taj dan! Sa zadovoljstvom možemo najaviti da od ponedjeljka 3. rujna 2019. godine u našoj školi ponovno počinje kabinetska nastava, a detaljan raspored učionica i predmeta možete pronaći i na oglasnoj ploči Škole.

 

pdf   PARNI ujutro               pdf  NEPARNI popodne

           

pdf  NEPARNI ujutro         pdf  PARNI popodne

 

                   Raspored sati - ujutro                                      Raspored sati - popodne

Prvi

Treći

Drugi

Četvrti

1.A

3.A

2.A

4.A

1.B

3.B

2.B

4.B

1.C

3.C

2.C

4.C

1.D

3.D

2.D

4.D

1.E

3.E

2.E

4.E

Drugi

Četvrti

Prvi

Treći

2.A

4.A

1.A

3.A

2.B

4.B

1.B

3.B

2.C

4.C

1.C

3.C

2.D

4.D

1.D

3.D

2.E

4.E

1.E

3.E