Školski odbor

zaključci_sa_sjednice_Školsko_odbora_19_09_2018

 

školska 2018./2019. godina

Predstavnici Škole

Predstavnici Osnivača

Predstavnik roditelja

Ana Đordić, prof.

Ana Marija Bujas Čelan

Iva Rogulja Praštalo, prof.

Valentino Rajković

 Maja Dajčer

Tana Vuković, prof.

Marina Pucević