Vijeće roditelja

Poziv Vijeću roditelja 2018

Poziv 50. obljetnica

Vijeće roditelja, šk. god. 2018./2019.

Razred

Predstavnik

Razred

Predstavnik

1.A

 Petra Karniš Bošnjak

2.A

 Iva Gašparić

1.B

 Emica Krnjaić

2.B

 Mario Poznanović

1.C

 Andrija Tojčić

2.C

 Krešimir Rovčić

1.D

 Silvia Vladić Vrban

2.D

 Kruno Petrinović

1.E

 Zoran Vidović

2.E

 Brigita Juraga

3.A

 Tanja Raguž

4.A

 Josip Kovač

3.B

 Ivona Krolo

 4.B

 Zoran Petković

3.C

 Martina Cvitanović

4.C

 Stipan Kopilović

3.D

Vera Valent

4.D

 Marina Lovrečki

3.E

Maja Dajčer

     4.E  Irena Pušenjak