Školski odbor

                                    Školska  godina 2021./2022. 

                 

Predstavnici Škole

Predstavnici Osnivača

Predstavnik roditelja

Mirela Damjanović, prof.

Vjeran Šarić 

 VV

Evica Šivak Ledić, prof.

 Verica Kesak

Tomislav Kramarić, prof.

   

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 22.12.2021.

Zaključci sa sjednice_Školskog odbora_11.11.2021.

Zaključci sa sjednice_Školskog odbora_4.11.2021.

Zaključci sa sjednice_Školskog odbora_29.10.2021.      

Zaključci sa sjednice_Školskog odbora_4.10.2021.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 26.8.2021.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 09.7.2021.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora14.5.2021.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora15.4.2021.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 01042021

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 16032021

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_23022021

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_21012021

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_12012021

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_05012021

Poziv_za_sjednicu_Školskog_odbora_05012021

 

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_10122020

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_09112020

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_23092020

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_04092020

Zaključci_sa_sjednice_Školskog_odbora_16062020

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 07042020

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 25022020

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 28012020

 

Zakljuci_sa_sjednice_Školskog_odbora_08072019

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 8.2.2019.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 14.3.2019.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 2.5.2019.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 30.5.2019.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 8.7.2019.

Zaključci sa sjednice Šklskog odbora 26.09.2019.

 

Zaključci sa sjednice Školsko odbora 19.9.2018.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 15.11.2018.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 29.11.2018.

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 19.12.2018.