Ispis

UPISI U PRVI RAZRED

                                                                           UPISI U PRVI RAZRED

                                                          https://www.srednja.hr/skole/xiii-gimnazija-zagreb/

 

STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA I. RAZREDA U
 ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

UPUTE ZA UPIS U PRVI RAZRED 2020_2021

Natječaj za upis u 2020./2021.

 

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

 

21-114-513

XIII. GIMNAZIJA ZAGREB

Učenici

320104

Opća gimnazija

4,00

104

320204

Prirodoslovno-matematička gimnazija

1,00

26

UKUPNO

5,00

130

Povjerenstvo za upise u prvi razred školske 2020./2021. godine - ovdje